Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  Ή  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΙΔΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ


                                                                       15-7-2011

    Συναδέλφισες, Συνάδελφοι :

Περήφανοι απεργοί και αγωνιστές της ζωής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητα και την αυταπάρνηση που δώσατε τις ημέρες του απεργιακού αγώνα για τη σωτηρία της ΔΕΗ ασχέτως αποτελέσματος, άλλωστε κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, όλοι μας ο καθένας από την πλευρά του έκανε το καθήκον του.
Ο αγώνας τελείωσε, ο επαίσχυντος νόμος δυστυχώς πέρασε όπως τον ήθελε η Κυβέρνηση και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχει και τι επιπτώσεις έχει στη ζωή μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε, παραθέτοντας παρακάτω τα βασικά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου και του Εφαρμοστικού Νόμου (ν. 3985 και 3986 αντίστοιχα), ενός Νόμου που είναι αποτέλεσμα εκβιαστικών πρακτικών και Κυβερνητικής αυθαιρεσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτό το Σοσιαλιστικό Έκτρωμα περιέχει τα παρακάτω μέτρα :
1.      Ν. 3985.  σελ. 3218, 3221, 3225, 3229, 3230 και στην Αιτιολογική έκθεση : σελ. 117, 118
Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Πώληση του 17% των μετοχών της ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της. Ταφόπλακα στο Ασφαλιστικό μας με την εφεξής  πλέον χρηματοδότηση από τον Κρ. Προϋπολογισμό των 600 εκ. ευρώ. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τη θα συμβεί με τις συντάξεις μας , το εφάπαξ και την υγ. περίθαλψη. Τι έγινε άραγε εκείνο το περίφημο εφεξής του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 που για κάποιους καταργήθηκε και πανηγύριζαν ;        
2.      Ν. 3986.  Άρθρο 1,  παρ. 1,5,7 . Άρθρο 4 και Άρθρο 9 παρ. 1.                         Δημιουργείται το πανίσχυρο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Στο Ταμείο αυτό μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία των ΔΕΚΟ που είναι για αποκρατικοποίηση (βλέπε ΔΕΗ ), από τη στιγμή που μεταβιβάζονται στο Ταμείο αυτό είναι υπεύθυνο για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ και δεν επιστρέφεται ποτέ στο Δημόσιο ότι μεταβιβάστηκε. Τον έλεγχο του Ταμείου τυπικά τον έχει το Ελληνικό Δημόσιο, επί της ουσίας το διοικεί το πανίσχυρο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που ελέγχεται από την Τρόικα.
Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων οι μετοχές περιέχονται στο Ταμείο, αυτό έχει το δικαίωμα να αλλάζει τα καταστατικά των εταιριών χωρίς την έγκριση του Δημοσίου. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το Ταμείο για το εργασιακό και ασφαλιστικό μας μέλλον και το που οδηγείται η ΔΕΗ μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για την πώλησή της.
3.      Ν. 3986.  Άρθρο 27, παρ. 2, 4δδ, 5, 6ι, 8.
Μειώνεται το αφορολόγητο εισόδημα στις 8.000€ για τους άγαμους, στις 10.000€ για τους έχοντες ένα τέκνο και στις 12.000€ για τους έχοντες δυο τέκνα, με την επιπλέον επιβάρυνση στους μισθούς μας να είναι άμεση και να κυμαίνεται από 400€ έως 720€ αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση.  Κατά τα άλλα δεν μειώνουμε τους μισθούς.
Καταργείτε το μπόνους των αποδείξεων και απαιτείται να προσκομισθούν αποδείξεις δαπανών που αντιστοιχούν στου 25% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος, διαφορετικά εάν το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού επιβάλετε φόρος με συντελεστή 10%.
Μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης φόρου στο 10% για τις πάσης φύσεως δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000€.
Καταργείτε η έκπτωση από τον φόρο  των στεγαστικών δανείων που έγιναν από το 1999 και μετά και μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης για τα προηγούμενα χρόνια.
Όλα έχουν ισχύ  για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2011.
4.     Ν. 3986.  Άρθρο 28, παρ. 1γ.
Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για όλους και κυρίως των αυτοκινήτων,  (π.χ. ένα Ι.Χ. 1400 κ.ε. έχει αντικειμενική δαπάνη 5.200€ και πολλαπλάσια για μεγαλύτερα κυβικά.
5.        Ν.3986.  Άρθρο 29, παρ. 1,2,3 α, β, γ ,δ.  4 α, β.  5 α .
Επιβάλετε εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φυσικά πρόσωπα (κεφαλικός φόρος) με τα ακόλουθα ποσοστά παρακράτησης : από 12.000€ - 20.000€  1% επί του συνολικού εισοδήματος, π.χ. για ποσό 15.000€ η έκτατη εισφορά είναι 150€ γιατί υπολογίζεται από το 1€ και όχι από 12.000€ όπου έχει οροθετηθεί για να μην πληρώνουν εισφορά οι κάτω των 12.000€ φορολογούμενοι. ( Μία ακόμη απάτη της «σοσιαλιστικής Κυβέρνησης – Βαρβαρότητας). Για ποσό από 20.001€ - 50.000€ ο συντελεστής είναι 2% επί του συνολικού ποσού. Π.χ. για εισόδημα 40.000€ η εισφορά που θα πληρώσουμε είναι 800€. Για ποσά από 50.001€ - 100.000€ ο συντελεστής είναι 3% επί του συνολικού εισοδήματος. Από 100.001€ και πάνω η εισφορά είναι 4% επί του συνολικού εισοδήματος. Η εισφορά βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ και εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, όπου η δόση μπορεί να είναι 6 ισόποσες μηνιαίος, αλλά όχι μικρότερη των 300€.
6.        Ν. 3986.  Άρθρο 30, παρ. 2 α .
Έκτακτη εισφορά σε αυτοκίνητα από 1929 κ.ε. που ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.
7.       Ν. 3986.  Άρθρο 33. παρ. 1, 2 .
Μειώνεται η συνολική αξία του ακινήτου στις 200.000€ από 400.000€, όπου επιβάλετε φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά όποιος έχει ένα σπίτι πληρώνει νέο κεφαλικό φόρο, προφανώς αυτό εντάσσεται στην «αναπτυξιακή» πολιτική της Κυβέρνησης. Έχει ισχύ από 1/1/2011.
8.       Ν. 3986.  Άρθρο 34.
Επιβάλετε φόρος κατανάλωσης στα ανθρακούχα νερά, στους χυμούς και στα ζαχαρώδη είδη. Επίσης αυξάνεται από 1-9-2001 ο ΦΠΑ σε  όλα τα είδη εστίασης από 13% στο 23%.
9.        Ν. 3986  Άρθρο 35. παρ. 1 α .
Αύξηση των τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. που έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31-10-2010 σε ποσοστό 10%. Μετά την ημερομηνία αυτή αυξάνεται με βάση τους ρύπους.
10.      Ν. 3986.  Άρθρο 36. παρ. 1, 2 α, 8 α .
Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο και πλήρης εξομοίωση στο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης από 30-9-2013.
11.      Ν. 3986.  Άρθρο 37. παρ. 2, 7.
Η αναλογία στις προσλήψεις γίνονται 1 : 10 . Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ΔΕΗ, παρά τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια της Διοίκησης.
Μισθωτή εφεδρεία για το πλεονάζον προσωπικό των ΔΕΚΟ, με το 60% του βασικού μισθού για ένα χρόνο και μετά απόλυση (με βάση την επιστολή του ΥΠΟΙΚ ως αναντιστοιχία του ν.3899/10). Άμεσος κίνδυνος για τις θέσης εργασίας μας.
12.      Ν. 3986  Άρθρο 38. παρ.2 α,β .
Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% σε  όλες της ΔΕΚΟ για την ανεργία και εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ, όπου ο Υπουργός Οικον. και Εργασίας θα ρυθμίσουν το πώς θα γίνει αυτό. Μιλάμε για νέα μείωση μισθού συν των άλλων που έχουν προηγηθεί παραπάνω.

13.      Ν. 3986. Άρθρο 44. παρ. 5 α, 6ι, 9, 10, 11 α,β,γ,δ. 13 β,γ,δ.
Από 1-1-2010 μειώνεται κατά 15% το εφάπαξ μας. Το ποσό της σύνταξης για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων, το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων τους.
Από 1-8-2011 αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5% σε εργαζόμενο και εργοδότη ανεξάρτητα του χρόνου ασφάλισής τους. Άλλη μια μείωση μισθού.
Από 1-8-2011 αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κράτησης του ΛΑΦΚΑ για τις συντάξεις σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα, σύμφωνα με το ν. 3863/2010.
Για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών παρακρατείτε επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής :
α). Για συντάξεις από 1700,01€ - 2300€ ποσοστό 6%. β). Για συντάξεις από 2300,01€ - 2900€ ποσοστό 8% και γ). Για συντάξεις 2900,01€ και άνω ποσοστό 10%. Οι κρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της εισφορά αλληλεγγύης. Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή λόγω αναπηρίας ή λόγω ότι είναι θύμα τρομοκρατικών ενεργειών. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα της συμπλήρωσης του 60ού έτους ηλικίας.
Παρακρατείτε ειδική εισφορά και στις επικουρικές συνάξεις ως εξής :
α). Για συντάξεις από 300,01€ - 350€ ποσοστό 3%. β). Για συντάξεις από 350,01€ - 400€ ποσοστό 4%. γ). Για συντάξεις από 400,01€ - 450€ ποσοστό 5%. δ). Για συντάξεις από 450,01€ - 500€ ποσοστό 6%. ε). Για συντάξεις από 500,01€ - 550€ ποσοστό 7%. στ). Για συντάξεις από 550,01€ - 600€ ποσοστό 8%. ζ). Για συντάξεις από 600,01€ - 650€ ποσοστό 9%. η). Για συντάξεις από 650,01€ και άνω, ποσοστό 10%. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να είναι κάτω των 300€.
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ακόμη και για τους εθελοτυφλούντες που οδηγείτε η ΔΕΗ και κατ΄ επέκταση οι μισθοί μας, η ασφάλειά μας, η σύνταξή μας, η υγεία μας, το εφάπαξ και το κυριότερο η δουλεία μας η οποία κινδυνεύει να μην υπάρχει στο μέλλον.
    Όλα αυτά περικλείει ο ληστρικός αυτός νόμος – τρόμος που μας επέβαλε η αγαστή συνεργασία Κυβέρνησης – Διεθνών Τοκογλύφων με τη σύμπραξη γελωτοποιών βουλευτών και διαπλεκόμενων εκδοτών, όπου οδηγούν το λαό στην φτώχια και την εξαθλίωση για πολλά χρόνια, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους.

Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ